Οι εσωτερικές πόρτες από CPL έχουν εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια.
Το CPL (Continuous Pressure Laminate) περιγράφει μια μορφή laminate και έτσι αρχικά μόνο την επιφάνεια της πόρτας δωματίου.

Κάντε κλικ στις εικόνες σε μεγάλο μέγεθος.